Menu

FAQ

Waarom doen jullie dit?

Vlak voor onze ogen speelt zich in Syrië de grootste humanitaire crisis van onze tijd af. We kunnen het niet langer verdragen het drama te zien ontvouwen. We willen dit gevoel van hulpeloosheid in actie omzetten. We willen de aandacht van de hele wereld vestigen op het feit dat burgers aan het sterven zijn. We zijn niet van plan in te gaan op de politieke kant van de zaak – we willen gewoon een einde zien aan de bombardementen tegen burgers in Aleppo en in andere Syrische steden, en we willen veilige humanitaire corridors zodat er hulp kan komen voor de mensen in nood.

Waarom Aleppo?

Aleppo is het hevigste en meest meedogenloze strijdtoneel van de oorlog in Syrië geworden. De stad wordt gebombardeerd en de bezetting snijdt de bewoners af van voedsel, medische hulp en alle andere vormen van humanitaire bijstand. Aleppo is dan ook het trieste symbool van de grootste humanitaire crisis waarmee de wereld zich momenteel geconfronteerd ziet.

Waarom zou ik me aansluiten bij deze mars?

Kom met ons mee als je tegen het doden van onschuldige burgers bent.
Kom met ons mee als je niet langer kan verdragen niets te doen.
Kom met ons mee als je gelooft in de kracht van onze stem, van de stem van verontwaardigde burgers. En als je er niet in gelooft maar je wil je ongeloof tarten – kom dan ook mee.
Kom met ons mee als je je de kracht van vreedzame protesten herinnert (herinner je je Gandhi? Martin Luther King en zijn marsen?). Kom met ons mee als jij ook denkt dat het stoppen van bombardementen tegen burgers en veilige humanitaire corridors absoluut noodzakelijk zijn en onmiddellijk afgedwongen moeten worden.

Volg ons ook op Facebook.

Wat zal er gebeuren als we aankomen in Syrië?

Ons plan en onze hoop is dat de VN en alle andere instituten en verantwoordelijken die de massaslachting van Syrische burgers een halt toe kunnen roepen, ons zullen horen voor we aan de Syrische grens komen. We willen geen slachtoffer en menselijk leed meer.

We beweren niet dat wij de oplossing van dit probleem kennen. Het gaat ons er wel om een groot draagvlak te creëren van mensen die goede en duurzame oplossingen zoeken en durven uit te voeren.

Het laatste stuk van de mars tussen de Turks-Syrische grens en Aleppo is maar een heel klein deel van een lange mars. Elke kilometer telt: om te tonen met hoeveel we zijn, om de vluchtelingen die we onderweg tegenkomen een hart onder de riem te steken, om iedereen te tonen dat we niet onverschillig zijn voor wat er in Syrië gebeurt.

Syrië is de bestemming, maar nog belangrijker dan de aankomst is de weg ernaartoe, de boodschap die we zullen verspreiden, en de steun en hulp die we hopen onderweg te mogen tegenkomen.

Wie organiseert deze mars?

Wij zijn gewone burgers die klaar staan om de machteloosheid een halt toe te roepen. We willen naar Syrië vertrekken en mensen zoals wij zelf helpen, mensen die echter helaas niet zoveel geluk hadden geboren te zijn in Berlijn, Londen of Parijs. We zullen de bezetting van Aleppo niet langer tolereren. Als burgers voor burgers zullen we hand in hand wandelen. We starten in Berlijn en gaan door Tsjechië, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Macedonië, Griekenland en Turkije, tot we in Aleppo zijn. We vertegenwoordigen geen enkele politieke partij of organisatie.

Anna Alboth, journaliste en auteur van de blog The Family Without Borders, is initiatiefneemster van deze actie. Binnen een paar dagen breidde het organiserende team zich uit tot enkele tientallen mensen uit verscheidene landen.

Hebben jullie banden met een politieke partij of Ngo? Heeft deze mars politieke of ideologische doeleinden?

Het enige doel van deze mars is vrede, en het uitdrukken van ons medeleven en onze hoop voor Aleppo en elke andere Syrische stad en dorp. Er moet een einde komen aan de bombardementen. Er moeten een no-flyzone en veilige humanitaire corridors ingesteld worden. De oorlog in Syrië is complex, heel erg complex en ingewikkeld. De Syrische bevolking moet dringend beschermd en gered te worden – maar laten we het aan rechtbanken en tribunalen over om te beslissen wie schuldig is aan welke misdaden. Het enige wat er op dit moment toe doet, is het bloedbad stoppen en een einde afdwingen aan de bombardementen op onschuldige burgers en op levensnoodzakelijke infrastructuur zoals ziekenhuizen.

Wat zijn jullie concrete doelen?

We willen ons met alle mogelijke middelen inspannen een halt toe te roepen aan het doden van burgers in Aleppo en net zo als in andere plaatsen in Syrië. Ons doel is een luidkeels “nee” zeggen aan de oorlog, “nee” aan de wreedheden en “nee” aan het groeiende cijfer van slachtoffers.

  • We willen onze politici ter verantwoording roepen en laten zien dat we genoeg hebben van hun passiviteit en we willen een onmiddellijke beslissing hebben over het stoppen wat er nu gebeurt in Syria.
  • We eisen een onmiddellijke stop van de bombardementen op burgers in Syrië;
  • We eisen veilige humanitaire corridors;
  • We willen onze solidariteit betonen aan de Syriërs en hen tonen dat hun leed ons niet onverschillig laat;
  • We willen massale aandacht voor wat er gebeurt in Syrië. We willen discussies, opmerkingen en standpunten. We willen een massa die commentaar geeft in plaats van zwijgend en op hun eentje door hun Facebook feed te scrollen.

Hoelang zal de mars duren?

Het zal ca. 3,5 maanden duren om de Syrische grens te bereiken. We verwachten niet dat iedereen het hele traject zal meewandelen. We beschouwen dit als een estafette-mars voor solidariteit.

Hoe ver willen jullie gaan?

Het doel van de mars is Aleppo. We zullen zo ver mogelijk proberen te gaan, maar als het einddoel, Aleppo, niet mogelijk is omwille van legale, logistieke of veiligheidsredenen, zullen we een andere manier vinden om onze boodschap naar Aleppo te sturen vanaf de Syrisch-Turkse grens.

Waar slapen we?

We zullen proberen campings, hostels en scholen te vinden langs de route, waarover we jullie dan op de hoogte stellen. We contacteren op dit moment ook organisaties om helpende particulieren te vinden of sporthallen die we kunnen gebruiken. We kunnen echter op geen van deze accommodaties garanties bieden. Voorzie daarom een uitrusting die geschikt is om de nacht buiten door te brengen. Neem zeker een tent, een slaapmatje en een warme slaapzak mee (voorzie temperaturen die dalen onder het vriespunt).

Elke manifestant is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het organiseren van zijn of haar slaapplaats.

Wat met het eten?

Wij kunnen geen maaltijden voorzien. We zullen onderweg echter lokale winkels tonen of ‘markeren’. We werken tevens aan de mogelijkheid tijdens de route warm water te voorzien.

Wees ervan bewust dat het je eigen verantwoordelijkheid is maaltijden en kookgelegenheid te voorzien. Voorzie bestek, bord en een drinkfles. Neem indien mogelijk ook een aansteker of lucifers mee.

Hoeveel kilometer per dag zullen we afleggen?

Het gemiddelde zal rond de 20 km liggen, maar afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden kan dat variëren tussen de 15 en 25 km.

Kunnen er kinderen mee op de mars?

Binnen de Europese Unie is er normaal gesproken geen specifiek gevaar voor kinderen of voor volwassenen, maar overweeg zorgvuldig of je kinderen een mars in de winter aankunnen. Wees je ervan bewust dat de zorg voor je kind(eren) jouw persoonlijke verantwoordelijkheid is als ouder/voogd.

Hou ook rekening met de wetten wat betreft het welzijn van minderjarigen en de plichten van ouders/voogden, zowel in je eigen land als in de landen die we zullen doorkruisen. We vermelden tot slot dat de organisatoren hun kinderen niet mee zullen nemen.

Kunnen ook mindervaliden meewandelen?

Iedereen mag meewandelen. Hou echter in het achterhoofd dat het gaat om een mars die plaatsvindt in gebieden die over het algemeen moeilijk toegankelijk zijn. Er zijn bijvoorbeeld weinig (en soms zelfs geen) toiletten onderweg. De weg zal ook niet altijd vlak zijn en de temperatuur kan dalen tot onder het nulpunt. We raden je daarom aan goed te denken over alle risico’s en problemen om een gedegen beslissing te nemen. Alleen jijzelf kan inschatten in welke mate je handicap jou beperkt. Als je niet in staat bent de mars fysiek te vervoegen, kan je ons ook helpen door de mars van op afstand te ondersteunen (zie verder).

Kan ik ook voor een deel van de mars meedoen? Hoe?

Jazeker, dat kan. Je kan meedoen voor enkele uren, een dag of een paar dagen of weken. Check de website voor updates met onze huidige locatie. Onder het submenu ‘route’ vind je meer informatie over de data en timing. We zullen dit deel van de website binnenkort uitbreiden.

Is de route naar Aleppo veilig?

We zijn in gesprek met alle betrokken autoriteiten om de mars veilig te laten verlopen voor alle deelnemers. Over het algemeen kunnen we stellen dat de mars op geen enkel vlak als gevaarlijk te beschouwen is binnen de EU. Wat Turkije en Syrië betreft, zullen we samenwerken met de lokale autoriteiten teneinde een zo veilig mogelijk route te verzekeren. Daarnaast zullen er ook medisch mensen met ons meewandelen. Zij kunnen dringende medische problemen onderweg behandelen.

Ik kan helaas niet meegaan naar Aleppo. Wat kan ik doen om toch te helpen?

Natuurlijk zouden we het fantastisch vinden als je mee zou wandelen, maar we hebben er begrip voor dat dit niet altijd mogelijk is. Je kan op veel andere manieren helpen. Eerst en vooral: verspreid het nieuws over de mars. Hoe meer mensen ervan weten, hoe beter. Overweeg de hashtag #CivilMarchForAleppo te gebruiken.

Ten tweede kan je ons ook van op afstand helpen, bijvoorbeeld door de plaatselijke school in jouw stad te contacteren met de vraag of de wandelaars er kunnen overnachten, door jouw huis open te stellen voor wandelaars, door ons op te wachten langs de weg met warme thee…

 

Share on Facebook Twitter